מדיניות החזרים וביטולים ברכישה דרך אתר האינטרנט

התקנון הינו בין חברת "דיקל" שהינה הבעלים של האתר, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

כללי

1. האתר נמצא בבעלות חברת "דיקל" בע"מ, להלן "דיקל" , ומנוהלת על ידה.
2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "דיקל" , לכל דבר ועניין.
5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
6. ל "דיקל" זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
7. כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י "דיקל" , על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים ואספקתם

1. "דיקל" מאפשרת לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
2. "דיקל" מתחייבת לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
3. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו תהיה רשאית חברת "דיקל" להודיע ללקוח על ביטול הרכישה, זאת באופן חד צדדי ועד 48 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית. במקרה זה הכסף יוחזר ללקוח במלואו.
4. השלמת הליך המכירה מותנית באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
5. חברת "דיקל" תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב.
6. במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט, תדאג חברת "דיקל" לאפשר קישורית לשרת, דרכה ניתן יהיה לבצע הורדה (דאונלוד) של המוצר.
7. חברת "דיקל" לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
7.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
7.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות ו/או הובלת המוצרים.
7.3 כל סיבה שאינה בשליטת חברת "דיקל" .
8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת "דיקל" תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
9. חברת "דיקל" אינה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

אופן רכישה

1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. הרכישה אפשרית באמצעות שיק על שם הרוכש, העברה בנקאית, או שימוש בכרטיס אשראי.
4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
5. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, ואישור הבנק על פירעונו.
6. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או הבנק ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. במקרה שלא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה חברת "דיקל" את העסקה כמבוטלת.

ביטול עסקה

1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
3. בכל מקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר, אשר רכש אותו דרך האינטרנט, בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
5.1. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
5.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5.4. טובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
6. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
7. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, זאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
8. החזר מוצר מותנה בתנאים הבאים:
8.1. המוצר הנרכש הינו תוכנה בגרסה מלאה , הכוללת תקע הגנה וכל חבילת התוכנה מוחזרת בשלמותה ובאופן תקין, כולל התקליטור, האריזה, החוברת ותקע ההגנה.
8.2. המוצר הנרכש הינו תוכנה הכוללת מפתח הגנה מספרי אשר לא נעשה בו עדיין שימוש (אקטיבציה) ואשר ימחק מהמחשב עליו הותקן.
9. בכל מקרה לא תבוטל עסקה בה הרוכש רכש שדרוג מוצר, ואשר אינו כולל תקע הגנה, וזאת בהתאם לחוק המחשבים לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק, התשנ"ה-1995.
10. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
11. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, ללא פתיחת חומרים מתכלים, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ביטול מכירות מצד בעל האתר

1. חברת "דיקל" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

צור קשר